تبلیغاتارزش معاملات بورس ۹۵درصد افزایش یافت

ارزش معاملات بورس ۹۵درصد افزایش یافت

اقتصاد > اقتصاد کلان - میزان نوشت: در پایان معاملات هفته منتهی به 8 دی ماه 95، شاخص کل با 0.7 درصد کاهش روبرو شد.

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 دی ماه 95، شاخص کل با 558 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 79692 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 408 واحد کاهش به رقم 56697 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1122 واحد کاهش عدد 168863واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.7 درصد و 0.66 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 11860میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با 95 درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد 6369 میلیون سهم و حق تقدم در 253 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 87 درصد و 35 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

براین اساس تعداد 4 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش 4 هزارو 244 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 234 درصد و 240 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

این درحالی است که تعداد 13 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 127 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 171 درصد و 155 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

طی هفته جاری انتشار و چاپ با 6.21 درصد، سایر معادن2.92 درصد، قند و شکربا 2.37درصد و لاستیک با 1.43 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

35225