تبلیغاتاصلاح نحوه محاسبه حق‌السهم دولت از خدمات ارزش افزوده/ الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل

در راستای تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تصویب شد:

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای ارائه خدمات ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.