تبلیغاتدریاچه ارومیه اندکی پر آب‌تر شد/ آخرین وضعیت تراز آبی/ عکس

دریاچه ارومیه اندکی پر آب‌تر شد/ آخرین وضعیت تراز آبی/ عکس

جامعه > محیط زیست - سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه در ۷ دی ۹۵ معادل ۱۲۷۰.۵۵است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس آخرین اطلاعات سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه در ۷ دی ۹۵ معادل ۱۲۷۰.۵۵است. 

بر همین اساس سطح تراز اولیه آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۸.۰۲ بوده که در کمترین سطح آب آن به ۱۲۷۰.۰۴ رسیده است. در سال ۹۴ تراز آب برابر با ۱۲۷۰.۲۴ بوده و در سال ۹۳ نیز تراز آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۵۷ بوده است. 

۴۲۲۳۵