تبلیغاتچه کسی گوشت را گران کرد؟

چه کسی گوشت را گران کرد؟

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - «قصابی ها گوشت را گران می فروشند» عنوان کارتون شهرام شیرزادی در روزنامه قانون است!

6060

تبلیغات