تبلیغاتاین هم بابا نوئل انتحاری!

این هم بابا نوئل انتحاری!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - سایت کگل این کارتون را با عنوان «ترور در کریسمس» منتشر کرد.

6060

تبلیغات