تبلیغاتروانشنایی

  • ارتباط بیماری‌های روانی با شخصیت
  • ۷۵۰ هزار اسکیزوفرن در کشور و 3 مشکل عمده آنها
  • وزير بهداشت واگذاری رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت را تكذيب كرد
  • بازتاب روان شناسی در دنیای سینما
  • لغو تشویق‌های پژوهشی ۳۵ هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

تبلیغات