تبلیغاتسرگرمی

  • طنز؛... باشد که کلاً کنسرت ور بیفتد!
  • طنز؛ «ما هم چنان در علّت گیر تو مانده‌ایم»
  • اسراری از کاخ سفید که هرگز نمی دانستید
  • طنز؛ محدوده «شعار بد» را مشخص کنید!
  • این هم جدیدترین جوگیری ایرانی!

تبلیغات