تبلیغاتمذهبی

  • کتاب «مدل آرامش در اخلاق اسلامی و معنویت‌های جدید» منتشر شد
  • مطالعات فرهنگی کمکی به طبقه محروم جامعه نکرده است
  • انتشار سی‌ودومین شماره ماهنامه «پیام مسجد» در ارمنستان
  • شیوه‌های تحقیق و پژوهش در رشته های مختلف تفاوت دارد
  • زیربنایی‌ترین اصل مورد توجه پژوهشگاه «مسأله‌محوری» است

تبلیغات