تبلیغاتمذهبی

  • حکم کسی که عمداً ترتیب نماز را به هم می زند!
  • حکم دست دادن با نامحرم با دستکش یا چادر!
  • حکم خوردن میوه از باغ مردم!
  • احکام مناسبتی ویژه آغاز سال جدید (ایام نوروز)
  • حد و مرز حرمت و نجاست مأکولات و مشروبات الکلی!